کد ملی

 

شناسه صنفی

 

تلفن همراه

 

ثبت نام

متقاضیان جهت ثبت نام باید دارای پروانه کسب معتبر در رسته خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت (دفتر) را داشته باشند لذا پس از تکمیل فرم با زدن کلید " ثبت نام " استعلام پروانه کسب واحد صنفی بر مبنای شناسه صنفی از میز خدمت الکترونیکی وب سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور دریافت می شود سپس کلمه عبور به شماره تلفن همراه شما پیامک می شود .