حریم خصوصی

در بیانیه حفظ حریم شخصی تشریح می کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می دهید استفاده و از آنها حفاظت می کنیم.

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می کنیم اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت تان را آشکار کند می توانید مطمئن باشيد که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می شود در هر حال تعهدات و مسئوليت های ما محدود به توانایی ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد مسئوليت و یا تعهدی نخواهیم داشت.

ممکن است در آینده تغییرات در این سند اعمال شود شما می توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید.

1- امنیت اطلاعات: ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه های لازم استفاده می کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می کنیم حفظ شود.

2- لینک به سایت های دیگر: سایت ما ممکن است به سایت های دیگری لینک شود وقتی که شما از طریق این لینک ها از سایت ما خارج می شوید توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها کنترل نداریم درباره این سایت ها شما باید به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه کنید.

3- کنترل اطلاعات شخصی شما: ما اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی دهیم مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.