انتقادات و پیشنهادات

در راستای ارتقاء رضایتمندی شما مشتریان گرامی و افزایش کیفیت خدمات، انتقادات و پیشنهادات خود را با درج عنوان انتقادات و پیشنهادات در subject ایمیل، به آدرس info@artakpi.ir ارسال نمایید.

همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های آر تک پی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.